diumenge, 23 de febrer de 2014

Concept art

Hola,

hoy quiero enseñaros un poco el último proyecto personal en el que me he embarcado, se trata de explorar un poco ese mundo tan fascinante que es el Concept Art, para la gente que no sepa que es aquí os dejo la definición   
"Desde el punto de vista de la Ilustración (arte), el objetivo principal es dar una representación visual de un diseño, idea y/o estado de ánimo para su uso en películas, videojuegos, animación o cómic antes de que se realice en el producto final. (Wikipedia)"

Como iba diciendo, como amante y usuario habitual de los videojuegos y estudiante de ilustración me he propuesto intentar crear mi propio concept art.

Después de ver a mi hermano jugar al Castlevania: Lords of Shadow durante las últimas semanas, me a picado el gusanillo y me he decidido por la temática de los vampiros.

Centrándonos más en el proyecto, he decidido no hacer un vampiro como los que últimamente están de moda, realzando su belleza, nobleza, elegancia, físicos (quizás perfectos)... he decidido hacer un "monstruo", con todos sus defectos y asquerosidades, por decirlo de alguna forma ^^.

En este caso estoy trabajado directamente a Photoshop, es decir haciendo directamente los bocetos en el espacio de trabajo del original.
Bien, pues este es el boceto. La idea es hacerlo de cuerpo entero y luego ir pintándolo, seguramente no dejaré este trabajo de línea que por una parte me hace sentir mas cómodo, pero en esto mismo esta la gracia del asunto, presionarme con cosas con las que no estoy cómodo para probar nuevas cosas.


Eso es todo por hoy. A medida que avance, iré colgando el proceso!!

Espero que os guste

dimecres, 15 de gener de 2014

Blancaneus // Snow white

Aquí penjo la primera il·lustració acabada, en aquest cas es tracta de la doble pagina, el que vaig fer és treballar l'esbòs sobre paper i desprès el vaig entintar, un cop fet això el vaig escanejar i el vaig obrir amb el photoshop, el vaig duplicar "cmd+j" i vaig eliminar el blau que quedava amb el "mezclador de canales", del resultat vaig fer una còpia "cmd+j" de les capes seleccionades per poder treballar sense cap mena de problema, seguidament vaig agafar la "la varita magica" i vaig seleccionar totes les areas blanques del dibuix així desprès només vaig haver d'invertir la selecció "cmd+ shift+i" i així ja vaig aconseguir tenir totes les línies del dibuix seleccionades, seguidament vaig amagar la selecció "cmd+h" i vaig poder començar a pintar amb el pinzell, vaig pintar primer els personatges sense cap mena de volum ni res simplement un color base per cada personatge, i desprès vaig començar a donar-li detall i acabar el mirall, desprès del mirall vaig treballar les dues madrastres, i al final vaig dedicar-me a treballar la paret.

//
Aquí cuelgo la primera ilustración terminada, en este caso se trata de la doble página, lo que hice es trabajar el boceto sobre papel y después lo entinté, una vez hecho esto lo escané y lo abrí con el photoshop, lo dupliqué "cmd + j" y eliminé el azul que quedaba con el "mezclador de canales", del resultado hice una copia "cmd + j" de las capas seleccionadas para poder trabajar sin ningún tipo de problema, seguidamente cogí la "la varita mágica" y seleccioné todas las areas blancas del dibujo así después sólo tuve que invertir la selección "cmd + shift + i" y así ya conseguí tener todas las líneas del dibujo seleccionadas , seguidamente escondí la selección "cmd + h" y pude empezar a pintar con el pincel, pinté primero los personajes sin ningún tipo de volumen ni nada simplemente un color base para cada personaje, y después empecé a darle detalle y terminar el espejo , después del espejo trabajé las dos madrastras, y al final me dediqué a trabajar la pared .

//
I show you the first finished illustration , in this case it comes in the doublepage , which I did is to work the sketch on paper and then inked, once done, I scan and opened it with photoshop , duplicate "cmd + j" and remove the blue was left with the"channel Mixer", make ​​a copy "cmd + j" of the selected layers to work without any problem, then I picked up the " magic wand " and selected all white areas of the drawing and then just had to invert the selection "cmd + shift + i" and so I got to have all the lines of the selected drawing, then hid the selection "cmd + h" and I started to paint with a brush , I painted first characters without any volume or anything just a baseline for each character color, and then I started to give detail and finish the mirror, after I work the two stepmothers, and finally I spent working the wall.dimarts, 3 de desembre de 2013

Bé avui os vui ensenyar els esbossos que he estat fent per  "La blancaneus".

Els esbossos estan fets amb llapis blau per poder després treballar-ho en photoshop i poder eliminar l'esbòs fàcilment.

A mida que vagi fent i progressant en el treball us ho aniré ensenyant, espero que us agradi ^^

//
 Bueno, ahora quiero mostrarles algunos bocetos que he estado haciendo para la "Blancanieves".

Los dibujos a lápiz de color azul se hacen para que se puedan trabajar en photoshop y se pueda quitar fácilmente la línea azul

A medida que avance con el trabajo, os voy a mostrar como va, espero que les guste ^ ^


//
Well now I want show you again some sketches I've been doing for the "Snow White."

The blue pencil sketches are made so they can work it into photoshop and can easily remove the blue line

As you progress through the job done, I'll show you it, I hope you like it ^ ^


dimecres, 27 de novembre de 2013

Esbossos de la Blancaneus i la Madrastra

Bé avui os vui ensenyar els esbossos que he estat fent per un treball de classe, en el que hem d'il·lustrar el clàssic dels Germans Grim "La blancaneus".

Els esbossos estan fets amb llapis blau per poder després treballar-ho en photoshop i poder eliminar l'esbòs fàcilment.

A mida que vagi fent i progressant en el treball us ho aniré ensenyant, espero que us agradi ^^

//
 Bueno, ahora quiero mostrarles algunos bocetos que he estado haciendo para un trabajo de clase, en la que se ilustra el clásico libro de los hermanos Grim "Blancanieves".

Los dibujos a lápiz de color azul se hacen para que se puedan trabajar en photoshop y se pueda quitar fácilmente la línea azul

A medida que avance con el trabajo, os voy a mostrar como va, espero que les guste ^ ^


//
Well now I want show you some sketches I've been doing for a class paper, in which we illustrate the classic Brothers Grim book "Snow White."

The blue pencil sketches are made so they can work it into photoshop and can easily remove the blue line

As you progress through the job done, I'll show you it, I hope you like it ^ ^

diumenge, 3 de novembre de 2013

DEMO SketchBook Expres

Bones,
El meu germà últimament, ha estat dient-me que provés el SketchBook Expres que està gratuït a la APP Store i finalment entre ahir i avui l'he estat provant, un cop l'engegues, et mostra només la paleta de pinzells cosa que al principi et sobta, un cop montes el lloc de treball com vols amb la pala de capes, de colors, etc. 
He de dir que és molt intuïtiu, amb comparació al photoshop (programa que faig servir normalment) la funcionalitat es redueix al dibuix, és a dir el SketchBook està pensat per dibuixar i pintar no per retocar fotos, per tant un punt a favor del sketchBook és que ja et porta per defecte diferents tipus de pinzells, podem trobar el llapis, aerògraf, retolador marcador, bolígraf amb punta de pinzell, bolígraf normal, pinzell normal, retolador.
Una cosa que m'ha sorprès gratament és que també inclou dues puntes de retolador que simula els retoladors COPIC.
Després trobem les paletes de colors, en trobem dues, la bàsica, en la que trobem diferents formes de paleta fins i tot una paleta de "plastidecors", i després trobem una paleta de colors COPIC, cosa que fa molt interessant el programa, ja que els COPIC són realment cars i he de dir que funcionen perfectament i si sembla que ho pintis directament amb els retoladors.
També trobem els comandos bàsics de moure, rotar, tallar, seleccionar, això funciona com a tots els programes que tenen aquestes funcions, i per ultim una cosa que m'ha sorprès molt és que està muntat de forma que amb el llapis ho pots fer tot, rapit i dinàmic, és a dir si volguessis la mà amb la qual no dibuixes podria estar aguantant el got d'aigua i podries accionar totes les funcions, tot i que sempre és més còmode treballar amb les dues mans.

Així doncs la meva humil valoració és que és un programa de Dibuix molt complet i em presenta la inquietud de què si la versió gratuïta ja és bastant completa, la versió de pagament és a dir el SketchBook Pro (54,99 Euros) ha de ser una passada pel que fa a pinzells, varietat de colors COPIC, etc.
La veritat és que després d'aquestes proves que estic fent, no descarto en algun moment comprar-me el SketchBook Pro, sempre va bé tenir una alternativa al photoshop amb temes de dibuix i sincerament el SketchBook m'està agradant molt, us recomano provar-lo i si voleu compartir l'experiència.

Aquí us deixo el procés d'una de les proves que he estat fent aquesta tarda de diumenge, està inacabat, espero que a mitja setmana o el pròxim cap de setmana poder penjar la il·lustració acabada.

Salut.

 //
Buenas,
Mi hermano últimamente, ha ido diciéndome que probara el Sketchbook Expres que está gratuito a la APP Store y finalmente entre ayer y hoy he estado probándolo, una vez lo pones en marcha, te muestra sólo la paleta de pinceles lo que al principio te choca, una vez montes el puesto de trabajo con el que necesites, con la pala de capas, de colores, etc.
Tengo que decir que es muy intuitivo, con comparación al photoshop (programa que uso normalmente) la funcionalidad se reduce al dibujo, es decir el Sketchbook está pensado para dibujar y pintar no para retocar fotos, por lo tanto un punto a favor del Sketchbook es que ya te trae por defecto diferentes tipos de pinceles, podemos encontrar el lápiz, aerógrafo, rotulador marcador, bolígrafo con punta de pincel, bolígrafo normal, pincel normal, rotulador.
Una cosa que me ha sorprendido gratamente es que también incluye dos puntas de rotulador que simula los rotuladores COPIC.
Después encontramos las paletas de colores, encontramos dos, la básica, en la que encontramos diferentes formas de paleta incluso una paleta de "plastidecors", y luego encontramos una paleta de colores COPIC, lo que hace muy interesante el programa, ya que los COPIC son realmente caros y tengo que decir que funcionan perfectamente y si parece que lo pintes directamente con los rotuladores.
También encontramos los comandos básicos de mover, rotar, cortar, seleccionar, esto funciona como todos los programas que tienen estas funciones, y por ultimo una cosa que me ha sorprendido mucho es que está montado de forma que con el lápiz lo puedes hacer todo, rápido y dinámico, es decir si quisieras la mano con la que no dibujas podría estar aguantando el vaso de agua y podrías accionar todas las funciones, aunque siempre es más cómodo trabajar con las dos manos.

Así pues mi humilde valoración es que es un programa de Dibujo muy completo y me presenta la inquietud de que si la versión gratuita ya es bastante completa, la versión de pago es decir el Sketchbook Pro (54,99 Euros) debe ser una mejora con respecto a pinceles, variedad de colores COPIC, etc.
La verdad es que después de estas pruebas que estoy haciendo, no descarto en algún momento comprarme el Sketchbook Pro, siempre va bien tener una alternativa al photoshop con temas de dibujo y sinceramente el Sketchbook me está gustando mucho, os recomiendo probarlo y si lo deseáis compartir la experiencia.

Aquí os dejo el proceso de una de las pruebas que he estado haciendo esta tarde de domingo, está inacabado, espero que a media semana o el próximo fin de semana poder colgar la ilustración terminada.

Salud

//
My brother recently , he has been telling me to try the SketchBook Express, it's free in the APP Store and finally , Between yesterday and today I've been testing.
once run, it shows only the brushes palette Which strikes you at first the blade of layers , colors , etc. . . I have to say is very intuitive Compared with the Photoshop program ( Which Normally I use ) you reduce the drawing functionality , ie SketchBook is for draw and paint not to touch up photos , sound point in favor of the Sketchbook That It have default different types of brushes , we can find the pencil , airbrush , marker pen , pen with brush tip, normal pen , brush pen normal .
One thing a pleasantly surprised me is It also includes two ends of COPIC Marker That Simulates markers .
Then there are the color palettes, you can found the basic, and Then find COPIC color palette , Which Make The program very interesting because COPIC are really expensive and I must say it Seems to work perfectly, as if I paint directly with markers .
Also we find the basic commands to move , rotate , crop , select, this works as all These programs have features , and one last thing That surprised me is it is mounted so the device can do However, fast as dynamic , you can draw with one hand and Could Operate all the functions , but it is always more convenient to work with both hands .

So my humble assessment is That it is a very complete drawing program and Introduces me to the concern if the free version is already quite full , paid version is the SketchBook Pro ( 54.99 Euros ) must be great in terms of brushes , variety of colors COPIC , etc. . .
The truth is After These tests , do not rule me sometime buy SketchBook Pro, always good to have an alternative to photoshop themed drawing and SketchBook sincerely liked me very much , and I recommend you try and if you'd like to share the experience.

Here you have a process of testing I've been doing this Sunday afternoon , is unfinished , I hope midweek or weekend to hang the finished illustration .

Bye

diumenge, 6 d’octubre de 2013

Bona tarda,

Avui diumenge he estat provant la meva WACOM INTUOS pen & touch (regal que em va fer el meu germà pel meu aniversari) i us volia mostrar el resultat, encara em queda practicar molt, però com a primera prova n'estic bastant content, espero que us agradi i creieu-me que aviat penjaré moltes més coses.

Salut

//
Buenas tardes,

Hoy domingo he estado probando mi WACOM Intuos pen & touch (regalo que me hizo mi hermano por mi cumpleaños) y os quería mostrar el resultado, aunque me queda practicar mucho, pero como primera prueba estoy bastante contento, espero que os guste y creedme que pronto colgaré muchas más cosas.

salud


//
Good afternoon,

Today Sunday I have been testing my WACOM Intuos pen & touch (the birthday present from my brother) and I wanted to show you my first picture, I have to practice a lot, but as a first test I'm pretty happy, I hope you like it and believe me soon show much more.dimecres, 28 d’agost de 2013

Hola,
Primer de tot demanar perdó per tardar tant a actualitzar el blog però ha coincidit la mudança, nous projectes que estic duent a terme, i evidentment he fet molt el vago.

Avui a diferència dels anteriors posts, no penjaré cap treball meu, el que faré és anunciar una exposició (mostra artística) que es fa al meu poble en la que tinc el plaer de poder participar, l'exposició, és a la sala polivalent de la biblioteca Marc de Cardona, s'inaugura aquest dia 2 de setembre i es podrà anar a veure fins al dia 22 de setembre, l'entrada és gratuïta, i allà el que es podrà veure és una petita mostra dels diferents estils, tècniques i obres dels diferents artistes de Cardona.

PD: M'agradaria convidar-vos a tothom que vegi aquest blog i sobre tot dir que si veniu no us arrepentireu.

//
Hola, Primero de todo pedir perdón por tardar tanto en actualizar el blog, pero ha coincidido la mudanza, nuevos proyectos que estoy llevando a cabo, y evidentemente he hecho mucho el vago.

Hoy a diferencia de los anteriores posts, no colgaré ningún trabajo mío, lo que haré es anunciar una exposición (muestra artística) que se hace en mi pueblo en la que tengo el placer de poder participar, la exposición, es en la sala polivalente de la biblioteca Marc de Cardona, se inaugura este día 2 de septiembre y se podrá ir a ver hasta el día 22 de septiembre, la entrada es gratuita, y allí lo que se podrá ver es una pequeña muestra de los diferentes estilos, técnicas y obras de los diferentes artistas de Cardona.

PD: Me gustaría invitaros a todos que vea este blog y sobre todo decir que si venis no os arrepentiréis.

//
Hello,
First of all I want apologize for I couldn't update the blog.

Today, unlike the previous posts, I don't show any work, I want announce an exhibition (art show) that is in my town in which I have the pleasure to participate, the exhibition is a multi-purpose room in the library Marc Cardona, opens this September 2 and can go on until September 22, admission is free, you can see a small sample of the different styles and techniques and works of different from Cardona artists.

PS: I would like to invite all you, and if you come, I'm sure that you will enjoy